Skabe mangfoldige byer, hvor mennesker trives bedst


“FORM FOLLOWS HUMAN NEEDS”

Hos AIM er mennesker og deres behov i fokus. Vi vil skabe de rigtige rammer og værktøj for alle, som er en del af byens liv. Derfor skal formen følger menneskers behov og forstås som en ny interpretation af formen følger funktion.

VORES FORMÅL ER AT FREMME:

social bæredygtighed: at arbejde konkret med social lighed, social sammenhængskraft og deltagelse i beslutningsprocesser

mental sundhed: at forene forskellige aspekter (fysisk aktivitet, kultur, helende byrum/landskab) og arbejde aktivt med arkitekturpsykologi som disciplin

fællesskaber: at skabe rum for de forskellige og mangfoldige fællesskaber, der findes i samfundet

helhedsorienteret planlægning: hvor frø- og fugleperspektiv (inddragelse og strategisk byplanlægning) i processen bliver tænkt sammen


MÅLGRUPPER

UNGE

Omkring 26% af piger og 10% af drenge (gymnasium/erhvervsskole) har dårligt mental helbred og føler sig utilpasse. Psykisk sårbare unge kan blive raske, hvis man skaber rammerne. AIM vil derfor gerne bidrage med at skabe forandring til denne tendens.

Hos AIM ser vi potentialet i at arbejde sammen med unge og skabe projekter sammen i form af samskabelsesprocesser, hvor de unge bliver inddraget og er aktive deltagere og medproducenter.

PIGER / KVINDER

Inkluderende byrum med hensyn til piger/kvinder findes ikke i den store omfang i Danmark. Som Lene Dammand Lund peger ud, viste en rapport udarbejdet af Socialministeriet tilbage i 2011, at kun 28% af dem, der aktivt bruger de københavnske byrum, rent faktisk er kvinder. 

Nogle byer i andre lande (Sverige, Storbritannien og USA) er videre med at arbejde med feministisk byplanlægning. AIM ønsker at sætte præg med andre aktører for at ændre dagsorden på måden byer bliver planlagt.

MULTIKULTURELLE BORGERE

Danmark er sat sammen af forskellige sociale og kulturelle grupper og omkring 10% af befolkningen har ikke dansk baggrund (kilde: Danmarks Statistik, 4.kv. 2020, vestlige og ikke vestlige talt sammen). 

Derfor vælger vi bevidst ikke at bruge begreber som indvandrere, indvandrerpiger/-drenge. Vi foretrækker multikulturelle borgere med en mangfoldig baggrund. AIM arbejder med at skabe i samarbejde med multikulturelle/danske, lokale interessenter og aktører projekter, hvor integration handler om at finde en ‘common ground’ / en fælles grund. Desuden ønsker vi at skabe en social infrastruktur, hvor forskelligheder, diversitet og mangfoldighed bliver fejret.