Mødesteder for unge – Østerbro

I samarbejde med Østerbro Lokaludvalg

Projektet handler om at skabe udendørs mødesteder for unge på Østerbro, hvor unge i alderen mellem12-17 år kan mødes uformelt og uden at betale for at komme ind. Mødesteder skal være lettilgængelige,synlige og skal udvikles i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg og de unge.

Projektidéen stammer fra indsatsen ‘Mødesteder for unge’ i Bydelplanen Østerbro 2017-2020. Motivationen for projektet er at dække behovet for, at unge kunne mødes uformelt og at gøre Østerbro mere attraktivt for unge. 

Projektets formål er at skabe uformelle mødesteder for primært unge, som er offentligt tilgængeligt til alle efter skoletiden. Østerbro Lokaludvalg har anerkendt problemet; at unge mangler mødesteder på Østerbro, og projektet ønsker at sætte præg på et mere unge-venlig Østerbro, hvor unge kan udfolde sig og mødes i åbne, lettilgængelige fysiske mødesteder.