Street Caféen

Samarbejde med Street Society, Panna House og Urban13

‘Street Caféen’ er et igangværende projekt, som fokuserer på uformelt boldsport (hygge-bold, hænge ud og mad) for piger (fra 5.klasse) og afholdes ugentligt.

De nuværende piger kommer fra forskellige boligområder som Lundtoftegade, Nordvest eller Mjølnerparken.

Piger er mest påvirket af dårlig mental sundhed og Street Society ønsker derfor at inddrage piger i fællesskaber for modvirke denne trend og gør det muligt med at tilbyde uformelt idræt og hænge ud tid.

Projektet er et pilotprojekt og har startet nu først under Bispeengenbuen, et sted som har ændret sig meget siden 2017. Målet er at udvide tilbudet i andre bydele.